On the issue of training the bachelors in electromechanics at the universities

  • Марія Алімівна Кислова Kryvyi Rih College of the National Aviation University
  • Катерина Іванівна Словак SIHE «Kryvyi Rih National University»
Keywords: quality of mathematical training, applied orientation of training, ICT

Abstract

Objective: to investigate the training of bachelors in electromechanics at the universities.

Research tasks: 1) to analyze the training of bachelors in electromechanics at the universities; 2) on the basis of analysis, identify the directions of improving the quality of mathematical training of bachelors in electromechanics.

The object of research is the process of studying higher mathematics of bachelors in electromechanics.

Subject of research – means of improving the quality of mathematical training of bachelors in electromechanics.

Used research methods: analysis, generalization, systematization of scientific and methodological literature on the research problem, analysis of current standards of higher education, curricula, textbooks and manuals – for the theoretical basis of research.

The result of the research is the selection of directions for improving the quality of mathematical training of electromechanical students: applied orientation and modern ICT.

References

1. Кислова М. А. Засоби ІКТ навчання вищої математики бакалаврів-електромеханіків / Кислова М. А., Словак К. І. // Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2014) : Черкаси, 24-26 квітня 2014 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 40-41.
2. Кислова М. А. Розвиток мобільного навчального середовища як проблема теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс] / Кислова Марія Алімівна, Семеріков Сергій Олексійович, Словак Катерина Іванівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 42, № 4. – С. 1-19. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1104/823
3. Кислова М. А. Хмарні засоби навчання математичних дисциплін / М. А. Кислова, К. І. Словак // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет». – 2013. – Том 11. – С. 53-58.
4. Словак К. І. Мобільні математичні середовища: сучасний стан та перспективи розвитку / Словак К. І., Семеріков С. О., Триус Ю. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наукових праць / Редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 12 (19). – С. 102-109.
Published
2015-12-25
How to Cite
Кислова, М., & Словак, К. (2015). On the issue of training the bachelors in electromechanics at the universities. Theory and Methods of Learning Mathematics, Physics, Informatics, 13(3), 90-97. https://doi.org/10.55056/tmn.v13i3.989
Section
Theory and methods of learning mathematics

Most read articles by the same author(s)