Methodical aspects of using CoCalc to study the algebra and calculus basics

  • Майя Володимирівна Попель The Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAPS of Ukraine
Keywords: cloud technologies, cloud computing, SCM, Web-SCM, Web-SCM Sage, Sage, CoCalc

Abstract

The article is devoted to the study of algebra and calculus basics in high profile school using modern computer learning tools, e. g. CoCalc.

The research focus: to conduct a theoretical analysis of the use the CoCalc to the study of algebra and calculus basics in.

Object: the algebra and calculus basics learning at the universities and the high secondary school using cloud technologies.

Subject: the use of the CoCalc as a tool of algebra and calculus basics learning.

Goals: 1) to describe the prospects of using Web-SCM in terms of cloud-based environment; 2) to identify the characteristics of the CoCalc as a tool for learning mathematics; 3) to disclose methods of algebra and calculus basics teaching using CoCalc.

The research methods: 1) the analysis of the scientific and educational literature; 2) the teaching observations and the conversations with teachers; 3) the analysis of the CoCalc as a learning tool.

The results: the advantages of using the CoCalc as a tool for algebra and calculus basics learning are grounded.

The main conclusions: the prospects of cloud-based learning systems use, including the CoCalc, for mathematics learning are revealed.

References

1. Бондаренко Т. В. Інформаційні технології на уроці математики / Т. В. Бондаренко, І. І. Дмитренко // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. – 2001. – Т. 1. – Вип. 1 : Теорія та методика навчання математики. – С. 29-31.
2. Мерзляк А. Г. Алгебра. 11 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закладів : академ. рівень, проф. рівень / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Харків : Гімназія, 2011. – 431 с.
3. Попель М. В. Програмні засоби навчального моделювання / М. В. Попель, С. В. Шокалюк // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р. – Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун-т, 2011. – С. 364-367.
4. Семеріков С. О. Теорія і методика застосування мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / Семеріков Сергій Олексійович, Словак Катерина Іванівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – Том 21. – № 1. – DOI : https://doi.org/10.33407/itlt.v21i1.413. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/413/369.
5. Словак К. І. Інформаційно-комунікаційні технології активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів [Електронний ресурс] / Катерина Іванівна Словак // Науковий вісник Донбасу. – 2011. – № 3 (15). – 21 с. – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN15/11skinds.pdf.
6. Словак К. І. Лекційні демонстрації у курсі вищої математики / К. І. Словак, М. В. Попель // Новітні комп’ютерні технології. – 2010. – Том VIII. – С. 142-144.
Published
2015-12-25
How to Cite
Попель, М. (2015). Methodical aspects of using CoCalc to study the algebra and calculus basics. Theory and Methods of Learning Mathematics, Physics, Informatics, 13(3), 68-75. https://doi.org/10.55056/tmn.v13i3.986
Section
Theory and methods of learning mathematics