Mathematical competence in system of future engineers general and professional competencies

  • Олександр Володимирович Бех SIHE «Kryvyi Rih National University»
Keywords: competency, competence, mathematical competence, professionally mathematical competence of an engineer, mathematical competency

Abstract

A conception of mathematical competence is analysed in the article for preparing baccalaureates of engineering direction in the system of general and scientific competencies. A question of general and scientific, general and professional competencies is considered, a model of future engineers general and scientific competencies is built.

References

1. Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / За редакцією В. Г. Кременя ; М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Гребінко, І. І. Бабін. – Тернопіль : навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
2. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – М. : Логос, 2004. – 208 с.
3. Зіненко І. М. Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку / І. М. Зіненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2009. – № 2. – С. 165-174.
4. Крилова Т. В. Проблеми навчання математики в технічному ВНЗ : монографія / Т. В. Крилова. – К. : Вища школа, 1998. – 437 с.
5. Кудрявцев Л. Д. Мысли о современной математике и ее изучении / Л. Д. Кудрявцев. – М. : Наука, 1977. – 65 с.
6. Мінтій І. С. Формування у студентів педагогічних університетів компетентностей з програмування на основі функціонального підходу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) / Мінтій Ірина Сергіївна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2013. – 254 с.
7. Овчарук О. В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи / Під ред. О. В. Овчарук. – Київ : К.І.С., 2004. – 112 с.
8. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка». Напрям підготовки: 6.050201 «Комп’ютерна інженерія». Кваліфікація: 3121 «Фахівець з інформаційних технологій» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – 28 с.
9. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0502 «Автоматика та управління». Напрям підготовки: 6.050102 «Системна інженерія». Кваліфікація: 3115 «Технік з автоматизації виробничих процесів» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – 33 с.
10. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0503 «Розробка корисних копалин». Напрям підготовки: 6.050301 «Гірництво». Кваліфікація: 3117 «Технік – електромеханік гірничий» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – 34 с.
11. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0504 «Металургія та матеріалознавство». Напрям підготовки: 6.050401 «Металургія». Кваліфікація: 2147.2 «Інженер (металургія)» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 132 с.
12. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0505 «Машинобудування та матеріалообробка». Напрям підготовки: 6.050504 «Зварювання». Кваліфікація: 3115 «Механік» 3113 «Електромеханік»: видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 44 с.
13. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування». Напрям підготовки: 6.050601 «Теплоенергетика». Кваліфікація: 3439 «Фахівець (теплоенергетика)» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 57 с.
14. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0507 «Електротехніка та електромеханіка». Напрям підготовки: 6.050702 «Електромеханіка». Кваліфікація: 2149.2 «Інженер-електромеханік» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти і науки України. – К., 2013. – 82 с.
15. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0508 «Електроніка». Напрям підготовки: 6.050802 «Електронні пристрої та системи» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – К., 2008. – 42 с.
16. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Напрям підготовки: 6.050903 «Телекомунікації». Кваліфікація: 3113 «Електромеханік засобів радіо і телебачення» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 35 с.
17. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології». Напрям підготовки: 6.051003 «Приладобудування» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 21 с.
18. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0511 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Напрям підготовки: 6.051103 «Авіоніка» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – 25 с.
19. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0512 «Морська техніка». Напрям підготовки: 6.051201 «Суднобудування та океанотехніка» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2010. – 54 с.
20. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0513 «Хімічна технологія та інженерія». Напрям підготовки: 051301 «Хімічна технологія». Кваліфікація: 3119 «Технолог» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 42 с.
21. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0514 «Біотехнологія». Напрям підготовки: 6.051402 «Біомедична інженерія». Кваліфікація: 3152 «Інженер з технічного нагляду» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти і науки України. – К., 2013. – 56 с.
22. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0515 «Видавничо-поліграфічна справа». Напрям підготовки: 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2010. – 36 с.
23. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0516 «Текстильна та легка промисловість». Напрям підготовки: 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості». Кваліфікація: 3119 «технік-технолог (текстильна та легка промисловість)» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 95 с.
24. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції». Напрям підготовки: 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». Кваліфікація: 3119 «Бакалавр з харчової технології та інженерії» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2010. – 35 с.
25. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань: 0518 «Оброблювання деревини». Напрям підготовки: 6.051801 «Деревооброблювальні технології» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – 34 с.
26. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка». Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». Кваліфікація: 3121 «Фахівець з інформаційних технологій» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – 49 с.
27. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0502 «Автоматика та управління». Напрям підготовки: 6.050201 «Системна інженерія». Кваліфікація: 3115 «Технік з автоматизації виробничих процесів» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – 23 с.
28. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0503 «Розробка корисних копалин». Напрям підготовки: 6.050301 «Гірництво». Кваліфікація: 3117 «Технік – електромеханік гірничий» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – 67 с.
29. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0504 «Металургія та матеріалознавство». Напрям підготовки: 6.050401 «Металургія». Кваліфікація: 2147.2 «Інженер (металургія)» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 215 с.
30. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0505 «Машинобудування та матеріалообробка». Напрям підготовки: 6.050504 «Зварювання». Кваліфікація: 3115 «Механік» 3113 «Електромеханік» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 122 с.
31. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування». Напрям підготовки: 6.050601 «Теплоенергетика». Кваліфікація: 3439 «Фахівець (теплоенергетика)» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 82 с.
32. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0507 «Електротехніка та електромеханіка». Напрям підготовки: 6.050702 «Електромеханіка». Кваліфікація: 2149.2 «Інженер-електромеханік» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти і науки України. – К., 2013. – 77 с.
33. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0508 «Електроніка». Напрям підготовки: 6.050802 «Електронні пристрої та системи» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – К., 2008. – 27 с.
34. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок». Напрям підготовки: 6.050903 «Телекомунікації». Кваліфікація: 3113 «Електромеханік засобів радіо і телебачення» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 9 с.
35. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0510 «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології». Напрям підготовки: 6.051003 «Приладобудування» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 41 с.
36. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0511 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Напрям підготовки: 6.051103 «Авіоніка» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – 34 с.
37. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0512 «Морська техніка». Напрям підготовки: 6.051201 «Суднобудування та океанотехніка» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2010. – 42 с.
38. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0513 «Хімічна технологія та інженерія». Напрям підготовки: 051301 «Хімічна технологія». Кваліфікація: 3119 «Технолог» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 24 с.
39. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0514 «Біотехнологія». Напрям підготовки: 6.051402 «Біомедична інженерія». Кваліфікація: 3152 «Інженер з технічного нагляду» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти і науки України. – К., 2013. – 59 с.
40. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0515 «Видавничо-поліграфічна справа». Напрям підготовки: 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2010. – 29 с.
41. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0516 «Текстильна та легка промисловість». Напрям підготовки: 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості». Кваліфікація: 3119 «Технік-технолог (текстильна та легка промисловість)» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 87 с.
42. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції». Напрям підготовки: 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». Кваліфікація: 3119 «Бакалавр з харчової технології та інженерії» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2011. – 67 с.
43. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань: 0518 «Оброблювання деревини». Напрям підготовки: 6.051801 «Деревооброблювальні технології» : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України; Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України. – К., 2010. – 45 с.
44. Основные результаты международного исследования образовательных достижений учащихся PISA – 2006 / [Баранова В. Ю., Ковалева Г. С., Кошеленко Н. Г., Красновский Э. А. и др.]. – М. : Центр оценки качества образования ИСМО РАО, 2007. – 99 с.
45. Пиралова О. Ф. Теоретические основы оптимизации обучения профессиональным дисциплинам в условиях современного технического вуза [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.monographies.ru/131.
46. Плахова В. Г. Математическая компетенция как основа формирования у будущих инженеров профессиональной компетeнтности / В. Г. Плахова // Педагогика, психология, теория и методика обучения. –2008. – № 82-2. – С. 131-136.
47. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : монографія / Раков С. А. – Харків : Факт, 2005. – 360 с.
48. Стельмах Я. Г. Формирование професиональной математической компетенции студентов – будущих инженеров : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 – теория и методика профессионального образования / Стельмах Янина Геннадьевна; Самарский государственный технический университет. – Самара, 2011. – 39 c.
49. Шакун Ю. А. Профессиональные компетенции сотрудников, как инструмент конкурентоспособности организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// www.b-seminar.ru/article/show/93.htm.
Published
2015-12-25
How to Cite
Бех, О. (2015). Mathematical competence in system of future engineers general and professional competencies. Theory and Methods of Learning Mathematics, Physics, Informatics, 13(3), 34-58. https://doi.org/10.55056/tmn.v13i3.984
Section
Theory and methods of learning mathematics