Computer networks simulation in the training of specialists in the natural-mathematical cycle

  • Лілія Василівна Боднар

Abstract

Динамічний розвиток мережних технологій призводить до виникнення великої кількості комп’ютерних мережних систем. Реалізація таких систем на практиці пов’язана із значними витратами на технічне та програмне забезпечення. Особливо ця проблема стосується студентів природничо-математичних спеціальностей, для яких інформаційні технології складають основу загальної підготовки спеціаліста.

Наприклад, можна студента навчити, як розгорнути повноцінний файловий сервер на різних платформах та зробити порівняльний аналіз цих реалізацій. Слід зазначити, що студент не зможе дати повний аналіз реалізації цих серверів, не протестувавши їх в реальному робочому середовищі, яке може складатись, в свою чергу, також з різних платформ. Для реалізації даної схеми потрібно буде виділити одному студентові мінімум два сервери на різних платформах та близько 5-10 робочих станцій на різних платформах, а також час на реалізацію цього завдання. Якщо взяти до уваги, що іншим студентам потрібно буде виділити такі ж самі ресурси, то такі заняття стають матеріально невигідними.

Розвиток віртуальних технологій за останні роки надає можливості вирішувати вказану проблему шляхом моделювання комп’ютерних мережних схем.

References

1. Маркова О. М. Хмарні технології навчання: витоки [Електронний ресурс] / Маркова Оксана Миколаївна, Семеріков Сергій Олексійович, Стрюк Андрій Миколайович // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 46, № 2. – С. 29-44. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1234/916.
2. Яшанов С. М. Віртуальні машини в системі інформаційно-навчального середовища вищого навчального закладу освіти [Електронний ресурс] / Яшанов Сергій Микитович // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 2 (16). – 13 с. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/230/216.
Published
2018-04-13
How to Cite
Боднар, Л. (2018). Computer networks simulation in the training of specialists in the natural-mathematical cycle. Theory and Methods of Learning Mathematics, Physics, Informatics, 13(2), 335-337. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/tmn/article/view/794
Section
Computer simulation in education