The use cloud technology of the design work of students
Алла Петрівна Кобися
Vinnytsia State Pedagogical University
PDF (Українська)

Keywords

blended learning
project work
individual work
information environment
network technology

How to Cite

Кобися, А. (2019). The use cloud technology of the design work of students. New Computer Technology, 17, 46-51. https://doi.org/10.55056/nocote.v17i0.943
PDF (Українська)

Abstract

The study is the organization of blended learning as the creation of educational projects using cloud technology. The objectives of the study is to analyze the existing approaches to blended learning using modern network technologies, developing abilities the project activity using the cloud. The object of the study is the educational process of pedagogical university. The subject of research is the use of modern technologies for the cloud of blended learning students in higher pedagogical institution. The paper analyzes, generalization and systematization of studies on the use of blended learning network technologies in education, research and organizational activities of the university, made the experimental introduction of technologies to create blended learning project skills of students using open source software and Internet resources. For evaluating the effectiveness of blended learning teaching students of higher education based on modern network technologies planned pedagogical experiment. Results of the study is planned to summarize the development of recommendations for the design and organization of blended learning based on advanced network technologies in higher educational institutions.

PDF (Українська)

References

1. Биков В. Ю. Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти України / В. Ю. Биков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. − № 6. – С. 3-11.
2. Мерзликін О. В. Перспективні хмарні технології в освіті / Мерзликін О. В., Семеріков С. О. // Хмарні технології в сучасному університеті (ХТСУ-2015) : матеріали доповідей науково-практичного семінару / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Криворізький національний університет, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – С. 31-33.
3. Рашевська Н. В. Модель комбінованого навчання у вищій школі України / Рашевська Н. В., Семеріков С. О., Словак К. І., Стрюк А. М. // Сборник научных трудов. – Харків : Міськдрук, 2011. – С. 54-59.
4. Семеріков С. О. Комбіноване навчання: проблеми і перспективи застосування в удосконаленні навчально-виховного процесу й самостійної роботи студентів / Семеріков С. О., Стрюк А. М. // Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / кол. авторів ; за ред. проф. О. А. Коновала. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського, 2012. – С. 135-163.