Organization of testing students with Office 365
Юрій Валерійович Грицук
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture
Оксана Вікторівна Грицук
Gorlovka Institute for Foreign Languages SHEI “Donbass State Pedagogical University”
PDF (Українська)

Keywords

testing
pedagogical testing
cloud environment
Office 365 Forms

How to Cite

Грицук, Ю., & Грицук, О. (2019). Organization of testing students with Office 365. New Computer Technology, 17, 41-45. https://doi.org/10.55056/nocote.v17i0.942
PDF (Українська)

Abstract

The research goal is to design and implement a comprehensive approach to the organization of testing the students with the tools provided by Office 365. The tasks of the research are to analyze the ways of using cloud services to monitor the students’ knowledge, to create and adapt the requirements to pedagogical testing using cloud technologies, choose the rational tools for usage in the educational process. The object of research is the process of usage the testing control using Forms tool for assessing the achievements of students of the institution. The subject of research is the usage of cloud services in testing the students. The paper deals with the problems of organization of pedagogical testing, the possibilities of Forms Tool for Assessment of knowledge through testing. Results of the research are planned for implementation in the educational process of educational establishments that use the cloud services Office 365.

PDF (Українська)

References

1. Грицук Ю. В. Організація тестування знань студентів при вивченні дисципліни «Інформатика» в Донбаській національній академій будівництва і архітектури / Ю. В. Грицук, І. А. Шкробова // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – Том VIІI. – Вип. 3: Теорія та методика навчання інформатики. – С. 56-61.
2. Грицук Ю. В. Використання комп’ютерного тестування, як елемент мультимедійного освітнього середовища вищого навчального закладу / Ю. В. Грицук, О. В. Грицук // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016» (22–23 квітня 2016 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 226-227.