Modern educational environment
Наталія Петрівна Франчук
National Pedagogical Dragomanov University
PDF (Українська)

Keywords

educational environment
computer-oriented learning systems
сloud technology

How to Cite

Франчук, Н. (2019). Modern educational environment. New Computer Technology, 17, 7-11. https://doi.org/10.55056/nocote.v17i0.937
PDF (Українська)

Abstract

Research purpose is improvement of modern educational environment. The task of the research is to ascertain of urgent problems which require theoretical and experimental solution. A research object is the teaching process in higher education institution, the research subject is modern information-communication technologies. The result of the study is the educational process as balanced work of teachers and students during the combined organic and educationally prudent use of traditional and new facilities of teaching. Disclosed possibility of using cloud technologies in the educational process by the example of the course “Computer-oriented system of education of computer science and foreign language”.

PDF (Українська)

References

1. Жалдак М. І. Проблеми інформатизації освітнього процесу в середніх і вищих навчальних закладах // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С. 8-15.
2. Навчальна програма з дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.040302 Інформатика* Інституту інформатики НПУ імені М. П. Драгоманова / Укл. Л. О. Кухар, В. М. Франчук, Н. П. Франчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 25 с.
3. Стрюк А. М. Моделі комбінованого навчання / А. М. Стрюк, С. О. Семеріков // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». – 2012. – № 2(4). – С. 47-59.