A construction of course is in Moodle and use of Ejsapp for studies of physics
Микола Ілліч Садовий
Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko
Олена Михайлівна Трифонова
Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko
Максим Володимирович Хомутенко
Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko
PDF (Українська)

Keywords

cloud computing
ICT in teaching physics
cloud-oriented learning environment
Moodle
Java-application
EJSApp

How to Cite

Садовий, М., Трифонова, О., & Хомутенко, М. (2015). A construction of course is in Moodle and use of Ejsapp for studies of physics. New Computer Technology, 13, 356-360. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/927
PDF (Українська)

Abstract

The aim of this study is to develop a method of forming competencies in cloud physics oriented learning environment. Research tasks are an analysis of construction and functioning of electronic courses in Moodle and bringing in of the extraneous programs of worked out by means of programming of Java language. The object of research is a process of functioning of course in Moodle, and services that he gives to the teachers for the improvement of educational process from physics. The subject of research is the use of cloudy services of Moodle, for organization of scientific and educational activity. To achieve these objectives boule research methods used: analysis, generalization and systematization of studies on the use of standard and informal modules in Moodle. Results of the study: generalization and formulation, in relation to the use of Java – application in electronic courses.

PDF (Українська)

References

1. Мерзликін О. В. Формування дослідницьких компетентностей старшокласників з фізики засобами хмарних технологій : методичний посібник / О. В. Мерзликін // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. – Кривий Ріг : Видавн. відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Том XII. – Випуск 3 (34) : спецвипуск «Методичний посібник у журналі». – 93 с.
2. Нечипуренко П. П. Засоби Moodle для підтримки навчально-дослідницької діяльності у профільному навчанні фізики та хімії / Нечипуренко П. П., Мерзликін О. В. // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» (Київ, КНУБА, 21-22 травня 2015 р.) : тези доповідей / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури, Національна академія педагогічних наук України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. – К., 2015. – С. 56.
3. Садовий М. І. Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики [Електронний ресурс] / М. І. Садовий, В. В. Слюсаренко, О. М. Трифонова, М. В. Хомутенко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest (Венгрія), 2014. – II(16), Issue: 33. – Р. 79-84. – Режим доступу : http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/ped_psy_ii16_issue_33.pdf.
4. Стрюк А. М. Побудова хмаро орієнтованого навчального середовища підрозділу ВНЗ на базі системи ownCloud / А. М. Стрюк, М. В. Рассовицька // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Том XII : спецвипуск «Хмарні технології в освіті». – С. 40-44.
5. Триус Ю. В. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE : [метод. пос.] / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук ; за ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси : ФОП Чабаненко Ю. А., 2012. – 220 с.