Preparing future teachers of informatics to professional orientation in IT-specialities high school pupils
Наталія Олександрівна Пономарьова
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
PDF (Українська)

Keywords

preparing teachers of computer science
information technologies
practice
professional orientation
the IT-profession

How to Cite

Пономарьова, Н. (2015). Preparing future teachers of informatics to professional orientation in IT-specialities high school pupils. New Computer Technology, 13, 318-322. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/921
PDF (Українська)

Abstract

The aim of the article is to describe the program of practice in information technologies for future teachers of informatics. Object of research is preparing future teachers of informatics; subject of research is formation of teachers’ skills in professional orientation high school pupils in IT-specialities. The research used the methods of theoretical analysis and pedagogical experiment. As a result of research is created a program of practice in information technologies for future teachers of informatics. The purpose of the program is formation of teachers’ skills in professional orientation high school pupils in IT-specialties using information technologies. The ability and willingness of teachers to professional orientation high school pupils in IT-specialities is a condition of students’ successful professional self-determination and promotes to development of economic independence of our country.

PDF (Українська)

References

1. Пономарьова Н. О. Актуальні проблеми підготовки учнів старших класів до професійного самовизначення / Пономарьова Н. О. // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків : Мітра, 2014. – Вип. 12. – С. 127-131.
2. Пономарьова Н. О. Практика з інформаційних технологій як форма підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками на ІТ-спеціальності / Пономарьова Н. О. // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків : Мітра, 2015. – Вип. 13. – С. 97-101.
3. Пономарьова Н. О. Проблеми розвитку системи професійної орієнтації молоді в сучасному суспільстві / Пономарьова Н. О. // Освіта і доля нації. І. Кант та Г. Сковорода: уявний діалог у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26-27 вересня 2014 р.). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. – С. 202-205.
4. Пономарьова Н. О. Професійна орієнтація старшокласників на ІТ-спеціальності як актуальна проблема шкільної інформатичної освіти / Пономарьова Н. О. // Інформаційні технології в навчальному процесі : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Чернігів, 14-18 грудня 2015 р.). – Чернігів : ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, 2015. – С. 48-51.