Using cloud services in distance learning course
Інна Володимирівна Герасименко
Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
Володимир Володимирович Глущенко
Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
PDF (Українська)

Keywords

distance learning course
the system of distance learning
cloud services

How to Cite

Герасименко, І., & Глущенко, В. (2015). Using cloud services in distance learning course. New Computer Technology, 13, 235-245. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/908
PDF (Українська)

Abstract

The aims of the research is the presentation of the main approaches to the use of the cloud service in distance learning course. The objective of the exploring is the analysis of the various cloud technologies for learning process. The object of the research is the learning process of students using a cloud services. The study is the usage method is the use of cloud services in education. Results can be used to deliver cloud services in the educational process of most schools.

PDF (Українська)

References

1. Dropbox [Electronic resource]. – Access mode : https://www.dropbox.com/.
2. Microsoft OneDrive [Electronic resource]. – Access mode : https://onedrive.live.com/.
3. Moodle – Open-source learning platform | Moodle.org [Electronic resource]. – Access mode : https://www.moodle.org.
4. Єчкало Ю. В. Сервіси Google як складова частина навчального середовища з фізики / Ю. В. Єчкало // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 140.
5. Мерзликін О. В. Перспективні хмарні технології в освіті / Мерзликін О. В., Семеріков С. О. // Хмарні технології в сучасному університеті (ХТСУ-2015) : матеріали доповідей науково-практичного семінару. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – С. 31-33.
6. Мінтій І. С. Dropbox у навчальному процесі: спільне використання та синхронізація файлів / В. С. Мазур, І. С. Мінтій // Новітні комп’ютерні технології. – К. : Мінрегіон України, 2012. – Том X. – С. 128-130.