Aspects of mobile technology application in distance learning
Вадим Витальевич Лякутин
Kherson State University
PDF (Русский)

Keywords

distance learning system
mobile app
Moodle
BlackBoard

How to Cite

Лякутин, В. (2015). Aspects of mobile technology application in distance learning. New Computer Technology, 13, 207-212. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/904
PDF (Русский)

Abstract

The purpose of this paper is to describe the use of mobile technologies in distance learning for further design and create a mobile software module for distance learning system (LMS) “Kherson Virtual University”. Tasks assigned when creating mobile subsystem to simulate the learning process for the use of mobile applications. System design based on the model, a database of mobile application, mobile application class structure, the format of data transfer between client and server to implement a web service as an add-on server to access the mobile application to the API server. Implement a mobile-based application system Android. The object of study is a mobile application for educational purposes. The subject of the study is a mobile application that is running an operating system (OS) Android system for LMS “Kherson Virtual University”. The paper presents the research methods: analysis of existing systems, analysis of didactic and technical requirements, modeling, design, development, mobile application architecture. The result of the study is to design the architecture of mobile applications, databases, and mobile application server, the structure of the server API, architecture classes of web service design data format.

PDF (Русский)

References

1. Кравцов Г. М. Система дистанційного навчання Херсонського державного університету / Г. М. Кравцов // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи». – Херсон, 2003. – С. 70-72.
2. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.
3. Moodle Mobile – MoodleDocs [Electronic resource]. – Access mode : https://docs.moodle.org/28/en/Moodle_Mobile.
4. Mobile Learning (mlearning) Solutions | Blackboard [Electronic resource]. – Access mode : http://www.blackboard.com/mobile-learning/ index.html.
5. Moodle Mobile Automatic Building System – MoodleDocs [Electronic resource]. – Access mode : https://docs.moodle.org/dev/Moodle_Mobile_ Automatic_Building_System.
6. Кислова М. А. Розвиток мобільного навчального середовища як проблема теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс] / Кислова Марія Алімівна, Семеріков Сергій Олексійович, Словак Катерина Іванівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 42, № 4. – С. 1-19. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1104/823.
7. Рашевська Н. В. Інтеграція MLE-Moodle в систему дистанційного навчання Moodle / Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков // Новітні комп’ютерні технології. – К. : Мінрегіон України. – 2012. – Том X. – C. 203-208.
8. Модло Є. О. Розробка фільтру SageMath для Moodle / Є. О. Модло, С. О. Семеріков // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Том XII : спецвипуск «Хмарні технології в освіті». – С. 233-243.