Cloud tools of constructing mobile learning environment in higher mathematics
Марія Алімівна Кислова
Kryvyi Rih College of National Aviation University
Катерина Іванівна Словак
SIHE “Kryvyi Rih National University”
PDF (Українська)

Keywords

mobile learning environment
ICT
cloudy-oriented tools
Google Apps Education Edition

How to Cite

Кислова, М., & Словак, К. (2015). Cloud tools of constructing mobile learning environment in higher mathematics. New Computer Technology, 13, 194-199. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/902
PDF (Українська)

Abstract

The study is a review and analysis of cloud tools that can be used to build mobile learning environment in higher mathematics. The objective of the study is to determine the criteria for choosing a tools of building a mobile learning environment in higher mathematics. Object is a cloud-based tools that can be used to develop the mobile learning environments, and the subject – cloud tools for building mobile learning environments in higher mathematics. The study used methods of analysis and comparison. The result of the study is built mobile learning environment in higher mathematics using Google Apps Education Edition. Thus the main advantage for each user of the environment is the ability to adopt the necessary components focusing on their own needs and opportunities.

PDF (Українська)

References

1. Кислова М. А. Засоби ІКТ навчання вищої математики бакалаврів-електромеханіків / Кислова М. А., Словак К. І. // Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2014) : Черкаси, 24-26 квітня 2014 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 40-41.
2. Кислова М. А. Розвиток мобільного навчального середовища з вищої математики у підготовці інженерів-електромеханіків : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Кислова Марія Алімівна ; ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2014. – 273 с.
3. Кислова М. А. Розвиток мобільного навчального середовища як проблема теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс] / Кислова Марія Алімівна, Семеріков Сергій Олексійович, Словак Катерина Іванівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 42, № 4. – С. 1-19. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1104/823.
4. Кислова М. А. Хмарні засоби навчання математичних дисциплін / М. А. Кислова, К. І. Словак // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет». – 2013. – Том 11. – С. 53-58.
5. Словак К. І. Мобільні математичні середовища як засіб хмарних технологій / К. І. Словак // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 131-132.