Organizational aspects of creation and exploitation of the cloud systems
Борис Євгенович Боднар
Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named аcad. V. Lazaryan
Анатолій Аркадійович Косолапов
Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named аcad. V. Lazaryan
Євген Борисович Боднар
Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named аcad. V. Lazaryan
PDF (Українська)

Keywords

principles of planning of the cloud systems
stages of creation
classification
“sofa” cloud
specialized cloud
methodical providing
automated testing

How to Cite

Боднар, Б., Косолапов, А., & Боднар, Є. (2015). Organizational aspects of creation and exploitation of the cloud systems. New Computer Technology, 13, 135-139. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/894
PDF (Українська)

Abstract

The purpose of the executed researches is determination of conceptual bases of construction of organizational structure of the cloud systems (ClouS). The tasks of forming of principles and stage of construction and introduction of ClouS are examined for this purpose. A research object is processes of creation of the cloud systems. The article of research is practical results of development and introduction of ClouS in a technical university in the conditions of financial crisis. The results of thematic researches and practical realization of the perspective systems are presented. The basic results of work touch the necessity of classification of ClouS (ClouS of “sofas” and specialized ClouS) and uses of the systems principles of their realization in the conditions of the limited financing of universities.

PDF (Українська)

References

1. Securing Virtual Applications and Servers [Electronic resource] // Cisco Systems, Inc. – Access mode : http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/ collateral/data-center-virtualization/unified-network-services-uns/ white_paper_c11-652663.html.
2. АС № 28003 від 16.03.2009, Україна, ДДІВ. Комп’ютерна програма «Формування бази тестових завдань та тестів «Фортест» / Боднар Б. Є., Іванов О. П., Косолапов А. А., Боднар Є. Б., 2009.
3. Косолапов А. А. Розробка і конструювання тестів : методичні рекомендації з складання завдань в тестовій формі для тестування знань студентів університету з використанням системи дистанційного навчання «Прометей 4.1». Ч. 1 / Б. Є. Боднар, А. А. Косолапов, Є. Б. Боднар. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2006. – 40 с.
4. Косолапов А. А. Розробка і конструювання тестів : методичні рекомендації з формування бази тестових завдань з навчальних дисциплінта тестів для поточного і підсумкового контролю для СДН «Прометей 4.1» з використанням програми «Фортест». Ч. 2 / Б. Є. Боднар, А. А. Косолапов, Є. Б. Боднар, О. І. Іванов. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2006. – 36 с.
5. Маркова О. М. Хмарні технології навчання: витоки [Електронний ресурс] / Маркова Оксана Миколаївна, Семеріков Сергій Олексійович, Стрюк Андрій Миколайович // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 46, № 2. – С. 29-44. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1234/916.
6. Мерзликін О. В. Перспективні хмарні технології в освіті / Мерзликін О. В., Семеріков С. О. // Хмарні технології в сучасному університеті (ХТСУ-2015) : матеріали доповідей науково-практичного семінару. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – С. 31-33.
7. Стрюк А. М. Методичні аспекти застосування хмарно орієнтованих засобів у підготовці фахівців з інформаційних технологій / А. М. Стрюк, М. І. Стрюк // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 145-146.