Experience of preparing future teachers to use the cloud services to create presentations in the educational process
Наталія Анатоліївна Хміль
Municipal establishment Kharkiv humanitarian-pedagogical academy of Kharkiv regional council
PDF (Українська)

Keywords

future teachers’ professional preparation
cloud services to create presentations
students’ cognitive interest and motivation

How to Cite

Хміль, Н. (2015). Experience of preparing future teachers to use the cloud services to create presentations in the educational process. New Computer Technology, 13, 101-105. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/889
PDF (Українська)

Abstract

The article is devoted to the issue of forming the future teachers’ professional readiness to use the cloud technologies in the educational process. The purpose of the paper study: to show our experience in teaching students by using cloud services used to create online presentation for effective using their opportunities in future educational process. The object of the study: future teachers’ professional and pedagogical training. The matter of the study: methods of educating future teachers to use cloud services in the educational process for creating presentation. The methods of the study: the analysis of scientific and educational literature on pro-research problems; to sum up pedagogical experience. Results: some elements of teaching methodology for future teachers to create and use online presentation in educational process have been created. Conclusion: using of this methodology promoted the development of students’ team cooperation skills and the development of cognitive interest to the creative application of acquired knowledge and skills in their future careers.

PDF (Українська)

References

1. Єчкало Ю. В. Базові сервіси Google у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів / Юлія Єчкало // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 95-98.
2. Єчкало Ю. В. Використання Документів Google для організації спільної роботи зі створення комп’ютерної моделі / Ю. В. Єчкало // Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 6 квітня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 15.
3. Мазур В. С. Dropbox у навчальному процесі: спільне використання та синхронізація файлів / В. С. Мазур, І. С. Мінтій // Новітні комп’ютерні технології. – К. : Мінрегіон України, 2012. – Том X. – С. 128-130.
4. Мерзликін О. В. Перспективні хмарні технології в освіті / Мерзликін О. В., Семеріков С. О. // Хмарні технології в сучасному університеті (ХТСУ-2015) : матеріали доповідей науково-практичного семінару / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Криворізький національний університет, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – С. 31-33.
5. Мінтій І. С. Використання Документів Google як умова оптимізації спільної роботи / І. С. Мінтій // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – Том I. – С. 150-154.
6. Туравініна О. М. Amazon EC2 як платформа для організації хмарних обчислень / О. М. Туравініна, А. М. Стрюк, Н. В. Рашевська, К. І. Словак // Новітні комп’ютерні технології. – К. : Мінрегіон України, 2011. – Том IX. – С. 187–188.
7. Чорна О. В. Світові тенденції розвитку хмарних технологій / О. В. Чорна, Н. А. Хараджян, С. В. Шокалюк, Н. В. Моісеєнко // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ. – 2013. – Том IV. – С. 272-284.