The use of cloud technologies in preparing future teachers
Віра Михайлівна Андрієвська
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Надія Василівна Олефіренко
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
PDF (Українська)

Keywords

cloud technologies
future teachers
3D-books

How to Cite

Андрієвська, В., & Олефіренко, Н. (2015). The use of cloud technologies in preparing future teachers. New Computer Technology, 13, 78-87. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/886
PDF (Українська)

Abstract

Research goals: highlight key features and benefits of using cloud technologies in the preparation of future teachers. Research objectives: implementation of cloud technologies in the educational process and the inclusion of relevant disciplines to master skills with them. Object of research: the use of cloud technologies in education. Subject of research: educational and appropriate use of cloud technologies in the preparation of future teachers. Research methods used: analysis of publications. Results of the research. The importance of the use of cloud technology in the preparation of future teachers reveals. It deals with individual web services that simplify the interaction of participants of joint training activities. The relevance of the training of teachers to create 3D-books in the future professional activity underlined. The main conclusions and recommendations: cloud technologies in the educational process in educational institutions today provide opportunities to freely use applications (programs) and allow to create optimal conditions for increasing the motivation of future teachers for teaching and research.

PDF (Українська)

References

1. Алексанян Г. А. Использование облачных сервисов Яндекс при организации самостоятельной деятельности студентов СПО / Г. А. Алексанян // Педагогика: традиции и инновации (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). – Челябинск : Два комсомольца, 2012. – С. 150-153.
2. Буртовий С. В. Хмарні технології в освіті: Microsoft, Google, IBM [Електронний ресурс] / Буртовий С. В. // Освітній Інтернет-навігатор – Науково-методичний журнал кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – Травень 26, 2015. – Режим доступу : http://oin.in.ua/osvitni-hmary-microsoft-google-ibm-suchasni-instrumenty-formuvannya-osvitnoho-seredovyscha-navchalno-doslidnytskoji-diyalnosti-ditej .
3. Google Docs [Електронний ресурс] / Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/ Google_Docs.
4. Єчкало Ю. В. Базові сервіси Google у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів / Юлія Єчкало // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 95-98.
5. Єчкало Ю. В. Використання Документів Google для організації спільної роботи зі створення комп’ютерної моделі / Ю. В. Єчкало // Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 6 квітня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С. 15.
6. Кізім С. С. Використання соціальних сервісів у професійній підготовці майбутніх учителів технологій [Електронний ресурс] / Кізім С. С. // Методологічний семінар кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті 2013-2014 н. р. – Листопад 2013. – Режим доступу : http://ito.vspu.net/metod_seminar/2008/2013-2014/ Kizim.htm.
7. Литвинова С. Г. Віртуальна учительська за хмарними технологіями / С. Г. Литвинова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 2. – С. 23-25.
8. Лютинська М. Використання освітнього інструменту Google Classroom на уроках інформатики та заняттях гуртка «Обчислювальної техніка» [Електронний ресурс] / Марина Лютинська // Інтернет-конференція з проблеми «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі». – Методичний кабінет відділу освіти Гайворонської РДА, 22 січня 2015 р. – Режим доступу : http://gayvoroninnovacii.blogspot.ru/2015/01/google-classroom.html.
9. Мерзликін О. В. Можливості використання Google Classroom для реалізації хмарного середовища підтримки навчальних досліджень з фізики [Електронний ресурс] / Мерзликін Олександр Володимирович // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» (11 грудня 2014 року, Київ) / За заг. ред. проф. Бикова В. Ю. та Спіріна О. М. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 110-112. – Режим доступу : http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/ zb2014_compressed_1_1431603366_file.zip.
10. Мінтій І. С. Використання Документів Google як умова оптимізації спільної роботи / І. С. Мінтій // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – Том I. – С. 150-154.
11. Морзе Н. В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом у навчанні? / Н. В. Морзе // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – № 6 (86). – С. 10-14.
12. Сейдаметова З. С. Хмарні сервіси в освіті / З. С. Сейдаметова, С. Н. Сєйтвелієва // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 9. – С. 105-111.
13. Шишкіна М. П. Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ [Електронний ресурс] / М. П. Шишкіна, О. М. Спірін, Ю. Г. Запорожченко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 1 (27). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/632.