Project activity as a means of implementing STEM-education in the study of physics
Вікторія Леонідівна Бузько
Municipal Establishment «Teaching-Educational Union No. 6 «Spesialized Secondary School of I-III Grades, Aesthetic Upbringing Centre «Nathnenia» Kirovohrad City Council Kirovohrad Region»
PDF (Українська)

Keywords

the project activity
physics teaching
STEM-education

How to Cite

Бузько, В. (2018). Project activity as a means of implementing STEM-education in the study of physics. New Computer Technology, 16, 216-220. https://doi.org/10.55056/nocote.v16i0.840
PDF (Українська)

Abstract

The purpose of the study is to implement the project activity in the training of physics for the implementation of STEM-education. The objectives of research is the example of the implementation of the project activity in the teaching of physics. The object of research is the process of physics teaching. The subject of research is the use of projects as a means of implementing STEM-education in physics teaching. The article considers the possibilities of project activity in physics teaching for the implementation of STEM-education. The types of projects in the educational activity are singled out. Examples of implementation of the project activity in the teaching of physics are given. The implementation of the “Potato helps to study natural sciences” project with the help of Google Sites is considered. The results of the study indicate that the project activity in the teaching of physics helps to effectively solve a number of practical problems and promote the vocational guidance students.

PDF (Українська)

References

1. Бузько В. Л. Проектна діяльність учнів основної школи як засіб формування пізнавального інтересу до фізики / В. Л. Бузько // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – Вип. 109. – С. 30-32.
2. Бузько В. Л. Реалізація STEM-освіти у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі / В. Л. Бузько // STEM-освіта – проблеми та перспективи : міжнар. наук.-практ. семінар., 28-29 жовтня 2016 р. : збірник матеріалів. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2016. – С. 5-8.
3. Федорчук Е. І. Сучасні педагогічні технології : навчально-методичний посібник / Автор-укладач Е. І. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 212 с.
4. Картопля допомагає вивчати природничі науки [Електронний ресурс] / Бузько В. Л. – 2018. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/potatoesandthenaturalscience/.