Use of elements of the mobile information and educational environment in the study of physics of foreign students
Тетяна Василівна Грунтова
SIHE «Kryvyi Rih National University»
PDF (Українська)

Keywords

mobile information and educational environment
QR-code
study of physics
foreign students

How to Cite

Грунтова, Т. (2018). Use of elements of the mobile information and educational environment in the study of physics of foreign students. New Computer Technology, 16, 205-210. https://doi.org/10.55056/nocote.v16i0.838
PDF (Українська)

Abstract

The purpose of the study is to prepare foreign citizens for the study of natural sciences disciplines as part of the basic educational programs of the educational qualification level “Bachelor”. Objectives of the research: development of methods of application of mobile learning technology in the process of foreign students training. The object of the study is the teaching of the physics of foreign students. The subject of the study is the use of elements of the mobile information and educational environment in the study of physics of foreign students. It is proposed to supplement with the QR-codes the formulation of the basic physical laws and concepts, the conditions of tasks for independent decision and the control questions of the manual on physics for foreign students. It has been established that the use of mobile ICT facilitates access, individualization, optimization of training, creates conditions for active and successful academic activity of foreign students, increases the efficiency of education; helps to solve the problem of independent work of foreign citizens. The results of the study are planned to be used during the development of methodological materials for the independent work of foreign students.

PDF (Українська)

References

1. Бузько В. Л. Можливості використання QR-кодів у навчанні фізики / В. Л. Бузько, Ю. В. Єчкало // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Випуск 10. – Частина 1. – С. 112-118.
3. Грунтова Т. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців засобами мобільного навчання / Т. В. Грунтова // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Випуск 11. – Частина 2. – С. 162-168.
2. Грунтова Т. В. Удосконалення методики викладання фізики в системі довузівської підготовки іноземних громадян шляхом організації навчальної роботи та розробки методичного посібника / Грунтова Т. В. // Материалы ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». – Харьков : ХНУРЭ, 2015. – С. 118-124.
4. Єчкало Ю. В. Елементи мобільного навчального середовища / Юлія Володимирівна Єчкало // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Том XII : спецвипуск «Хмарні технології в освіті». – С. 152-157.