Educational portal for students with special educational needs
Вікторія Василівна Ткачук
SIHE «Kryvyi Rih National University»
Юлія Володимирівна Єчкало
SIHE «Kryvyi Rih National University»
PDF (Українська)

Keywords

educational portal
students with special educational needs

How to Cite

Ткачук, В., & Єчкало, Ю. (2018). Educational portal for students with special educational needs. New Computer Technology, 16, 175-181. https://doi.org/10.55056/nocote.v16i0.834
PDF (Українська)

Abstract

Research goal: development of theoretical and methodical principles of designing and using the educational portal for students with special educational needs. Research objectives: to choose adaptive ICT tools, to develop of methodical recommendations for use ICT tools to support the training of students with special educational needs; to integrate ICT adaptation tools into the educational portal of higher education institutions. Object of research: educational portal for students of higher education institutions. Subject of research: educational portal for students with special educational needs. Results of the research. Creation and use educational portal for students with special needs in educational process of institution of higher education will allow: to maximize the education's coverage of people with special needs in accordance with their capabilities and needs; to guarantee students with special educational needs the satisfaction of common  and special educational needs; to create optimal conditions for the implementation of inclusive education; to develop a mechanism for regulating the process of integration of students with special educational needs.

PDF (Українська)

References

1. Зубрицька М. О. Загальний аналіз законодавчого забезпечення прав осіб із особливими потребами у системі вищої освіти [Електронний ресурс] / Марія Зубрицька // Інклюзивна освіта для дітей з особливим потребами в Україні. – 2013. – Режим доступу : http://www.education-inclusive.com/wp-content/docs/2013/02/zagalnyj_analiz-zu-pro-vyschu-osvitu.doc.
2. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – [К.], 01.07.2014. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
3. Софій Н. З. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Софій Н. З., Найда Ю. М. // Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навчально методичний посібник / Колупаєва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін. ; за заг. ред. Даниленко Л. І. – К., 2007. – 128 с.
4. Ткачук В. В. Класифікація студентів ВНЗ з особливими освітніми потребами / Вікторія Ткачук, Юлія Єчкало // Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 26. – С. 91-93.
5. Turkington C. The Encyclopedia of Learning Disabilities / Carol Turkington, Joseph Harrish ; American Bookworks. – New York : Facts On File, 2006. – XIV, 304 p.