Electronic grade book as tool for monitoring the level of students’ physics research competencies
Олександр Володимирович Мерзликін
Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAES of Ukraine, 9, Maksyma Berlyns'koho str., Kyiv, 04060, Ukraine
PDF (Українська)

Keywords

physics research competencies
electronic grade book
high school students
monitoring the level of research competencies

How to Cite

Мерзликін, О. (2014). Electronic grade book as tool for monitoring the level of students’ physics research competencies. New Computer Technology, 12, 322-328. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/728
PDF (Українська)

Abstract

The purpose of this study is to describe the methods of monitoring the level of students’ physics research competencies. The main task is to show the possibilities of electronic grade book using for determination the level of students’ physics research competencies. The object of study is the tools of monitoring and evaluation of the level of students’ physics research competencies. The subject of study is the using of cloud technologies for monitoring and evaluation of the level of students’ physics research competencies.

In previous studies it was shown that the system of students’ physics research competencies contains 14 competencies of 3 stages of research. Each competence consists of 4 components: cognitive, praxeological, axiological, social and behavioral. Moreover, each component of each competency has different impact on the level of students’ physics research competencies. Thus, the evaluation of the level of students’ physics research competencies requires the measurement of the levels of 56 components.

This process is pretty time-consuming, but all mathematical operations that are needed for it, are typical. So, the monitoring of the level of students’ physics research competencies can be automated. It is proposed to use cloud-based spreadsheets for creating the electronic grade book for monitoring the level of students’ physics research competencies.

PDF (Українська)

References

1. Мерзликін О. В. Дослідницькі компетентності з фізики старшокласників: структура, рівні, критерії сформованості / О. В. Мерзликін // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол. : П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20 : Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – С. 42-46.
2. Мерзликін О. В. Засоби хмарного середовища підтримки навчальних досліджень у курсі фізики / Мерзликін О. В. // Звітна наукова конференція. Присвячена 15-річчю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 21 березня 2014 р. : матеріали наукової конференції / Національна академія педагогічних наук України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 184-187.
3. Мерзликін О. В. Навчальні дослідження у курсі фізики профільної школи: компетентнісний підхід / О. В. Мерзликін // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / [редакційна колегія. : Барбіна Є. С. (відповідальний редактор) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2014. – Випуск 66. – С. 157-163.
4. Мерзликін О. В. Перспективи застосування Інтернет-орієнтованих технологій у навчальних дослідженнях у курсі фізики профільної школи / О. В. Мерзлікін // Новітні комп’ютерні технології. – К. : Мінрегіон України. – 2012. – Том X. – С. 117-118.
5. Мерзликін О. В. Програмне забезпечення відеоаналізу у навчальному фізичному експерименті / Мерзликін О. В. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол. : П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 18 : Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 123-125.