Analyze of popular distance learning systems with open access
Вікторія Василівна Ткачук
Kryvyi Rih National University
http://orcid.org/0000-0002-5879-5147
Юлія Андріївна Кулініч
Department of engineering pedagogy and language training, SIHE «Kryvyi Rih National University», 11, XXII Partz’yizdu str., Kryvyi Rih, 50027, Ukraine
PDF (Українська)

Keywords

distance learning
educational resources

How to Cite

Ткачук, В., & Кулініч, Ю. (2014). Analyze of popular distance learning systems with open access. New Computer Technology, 12, 188-193. https://doi.org/10.55056/nocote.v12i0.710
PDF (Українська)

Abstract

The purpose of given research is to analyze the existing distance learning systems with open access at foreign universities, the main task – to require the distance learning system, the object of study – tools for organization and support of distance learning, the subject – open access distance learning systems, the main research method – a theoretical study.

Considered a concept of distance learning in governing documents Ukraine. Analyzed leading distance learning courses with open access. Based on essence of distance education have been singled out requirements for its implementation.

PDF (Українська)

References

1. Coursera – Free Online Courses From Top Universities [Electronic resource] / Coursera Inc. – 2014. – Access mode : https://www.coursera.org/.
2. edX [Electronic resource] / edX Inc. – Access mode : https://www.edx.org/.
3. Harvard Extension School [Electronic resource] / President and Fellows of Harvard College. – Access mode : http://www.extension.harvard.edu/.
4. Open Course Ware – Free Online Course Materials [Electronic resource] / Massachusetts Institute of Technology. – 2014. – Access mode : http://ocw.mit.edu/.
5. Open Yale courses / Yale University. – 2014. – Access mode : http://oyc.yale.edu/.
6. Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ, Положення від 25.04.2013 № 466 [Електронний ресурс] / МОН України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.
7. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – [К.], 01.07.2014. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
8. Рашевська Н. В. Інтеграція MLE-Moodle в систему дистанційного навчання Moodle / Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков // Новітні комп’ютерні технології. – К. : Мінрегіон України. – 2012. – Том X. – C. 203-208.
9. Стрюк А. М. Використання навчальних об’єктів у комбінованому навчанні системному програмуванню / Стрюк А. М. // Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м. Херсон, 25-26 жовтня 2012 р. Випуск 15. / Наук. ред. Юзбашева Г. С. – Херсон : Айлант, 2012. – С. 71-75.
10. Ткачук В. В. Експериментальне дослідження готовності студентів та викладачів до реалізації мобільного навчання / Ткачук В. В. // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : матеріали наукової конференції. – Київ : ІІТЗН НАПН України, 2012. – С. 110-115.