Information and communication technologies of support the learning of mathematics

  • Наталя Василівна Рашевська Kryvyi Rih National University
  • Анастасія Миколаївна Рашевська Kryvyi Rih natural-scientific lyceum

Abstract

The article describes the interpretation of the term "blended learning", determines the requirements for high school, for teacher and for student where the learning process is organized through support for ICT. The necessity of use computer algebra systems in teaching mathematics are shown, the criteria of selection of such systems are determined. The features of such systems as GeoGebra and MathPiper are reviewed and the need to use them in teaching mathematics to organize the learning process based research approach is identified.

Author Biographies

Наталя Василівна Рашевська, Kryvyi Rih National University
Ph. D., Assoc. Professor of Engineering Mathematics
Анастасія Миколаївна Рашевська, Kryvyi Rih natural-scientific lyceum
schoolgirl

References

Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання інформатики / Раков Сергій Анатолійович ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 526 с.

Рафальська М. В. Комп’ютерні технології у навчанні математики [Електронний ресурс] / М. В. Рафальська. – Режим доступу :

http://www.donnu.edu.ua/mf/heuristic/dist_conf/Рафальська%20М.pdf

Рашевська Н. В. Використання мобільних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання вищої математики / Ліннік О. П., Рашевська Н. В. // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Гол. ред. – д. пед. н., проф. Буряк В. К. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Вип. 32. – С. 42-47.

Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Рашевська Наталя Василівна ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – К., 2011. – 21 с.

Шокалюк С. В. Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) / Шокалюк Світлана Вікторівна ; Національний педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 261 с.

Published
2014-03-28
How to Cite
Рашевська, Н., & Рашевська, А. (2014). Information and communication technologies of support the learning of mathematics. Theory and Methods of E-Learning, 4(1), 248-253. https://doi.org/10.55056/e-learn.v4i1.397
Section
Articles