Features of information and communication technologies in the training of primary school teachers

  • Ірина Володимирівна Онищенко Kryvyi Rih National University
Keywords: information and communication technologies, information and communication pedagogical environment, informatization of education, information culture of primary school teacher

Abstract

The article defines the functionality of ICT in professional activities of primary school teachers, the features of the impact of information and communication teaching environment of the modern university to the education system and improving the quality of training in the field of primary education. Current approaches to ICT using in the training of primary school teachers were analysed.

Author Biography

Ірина Володимирівна Онищенко, Kryvyi Rih National University
Ph. D., assistant professor of the Department of theory and practice of primary education

References

Барановська В. М. Змістова характеристика стану та проблем формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / В. М. Барановська // Науковий вісник Донбасу. Серія «Педагогічні науки».– 2012. – № 4 (20). – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN20/12bvmupk.pdf.

Воропай Н. А. Використання інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища у формуванні самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця початкової освіти / Н. Воропай // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах освіти»] (Херсон, 6-7 травня 2010 р.). – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – С. 51-54.

Коломієць А. М. Розвиток інформаційно-мережевої культури майбутнього вчителя початкових класів / А. М. Коломієць // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2007. – № 5 (12). – С. 206-210.

Кучай О. В. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів засобами мультимедійних технологій / О. В. Кучай // Вісник Черкаського університету. – 2012. – № 34 (247). – С. 137-140.

Пахомова Т. Г. Методичні рекомендації щодо використання ІКТ під час викладання іноземних мов [Електронний ресурс] / Пахомова Т. Г., Савицька Г. І. // Umniki.com.ua. – Режим доступу: http://www.umniki.com.ua/?q=node/202.

Снігур О. М. Формування вмінь використовувати засоби інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 – теорія навчання / Снігур Олена Миколаївна ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2007. – 335 с.

Співаковський О. В. Інформаційні технології в реалізації компонентно-орієнтованої освіти / О. В. Співаковський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 6. – С. 21-23.

Співаковський О. В. Підготовка вчителя математики до використання комп’ютера у навчальному процесі / О. В. Співаковський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – №2. – С. 9-11.

Хмизова О. В. Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів / О. В. Хмизова // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ПП Балюк І. Б, 2011. – Вип. № 10. – С. 506-509.

Published
2014-03-28
How to Cite
Онищенко, І. (2014). Features of information and communication technologies in the training of primary school teachers. Theory and Methods of E-Learning, 4(1), 225-231. https://doi.org/10.55056/e-learn.v4i1.394
Section
Articles