Testing of the method of formation and adjustment of individual plans for individual work of students

  • Костянтин Олександрович Метешкін Kharkiv National Academy of Municipal Economy
  • Вікторія Олександрівна Шевченко Kharkiv National University of Vehicle and Road

Abstract

Method for organizing and managing students' individual work through the selection and adjustment of individual plans on the results of the current forecasting and present student tracking on the basis of cluster analysis is proposed. These results of the experiment to evaluate the effectiveness of this method of formation and adjustment of individual plans for students' individual work confirm the feasibility of the proposed method in the learning process.

Author Biographies

Костянтин Олександрович Метешкін, Kharkiv National Academy of Municipal Economy
Ph. D., Professor, Head of the Department of geographic information systems, land valuation and real estate
Вікторія Олександрівна Шевченко, Kharkiv National University of Vehicle and Road
Assistant of the Department of Computer Science

References

Шевченко В. О. Формування індивідуальних планів самостійної роботи студентів : метод. рекомендації для викладачів / В. О. Шевченко ; Харк. нац. автом.-дорожній ун-т. – Харків : ВД ХНАДУ, 2012. – 28 с.

Шевченко В. А. Распределение студентов на типологические группы с помощью кластерного анализа в зависимости от факторов, влияющих на успеваемость / В. А. Шевченко // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: матеріали міжнародної наук.-метод. конф., Харків, 29.10.2012 р. – Т. 2. – С. 120-123.

Текстовий процесор MS Word : метод. вказівки до лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» / А. І. Левтеров, В. І. Фастовець, В. М. Шуляков та ін. ; Харк. нац. автом.-дорожній ун-т. – Харків : ВД ХНАДУ, 2007. – 87 с.

Костікова М. В. Табличний процесор Excel : метод. вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна підготовка» / М. В. Костікова, І. В. Скрипіна ; Харк. нац. автом.-дорожній ун-т. – Харків : ВД ХНАДУ, 2011. – Ч. 2. – 81 с.

Операційна система Windows та її додатки метод. вказівки до лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» / А. І. Левтеров, В. І. Фастовець, В. М. Шуляков та ін. ; Харк. нац. автом.-дорожній ун-т. – Харків : ВД ХНАДУ, 2007. – 58 с.

Published
2014-03-28
How to Cite
Метешкін, К., & Шевченко, В. (2014). Testing of the method of formation and adjustment of individual plans for individual work of students. Theory and Methods of E-Learning, 4(1), 200-205. https://doi.org/10.55056/e-learn.v4i1.391
Section
Articles