Multimedia lectures in the learning process in modern high school

  • Юлія Володимирівна Єчкало Kryvyi Rih Metallurgical Department of National Metallurgical Academy of of Ukraine

Abstract

This paper deals with multimedia lectures on physics in the learning process in modern higher education.

Author Biography

Юлія Володимирівна Єчкало, Kryvyi Rih Metallurgical Department of National Metallurgical Academy of of Ukraine
Senior lecturer, Department of fundamental disciplines

References

Лавров Є. А. Комп’ютеризація університету: підхід до проектування мультимедійної лекції / Є. А. Лавров, В. Г. Логвіненко, С. В. Агаджанова // Вісник СНАУ. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2010. – № 2 (22). – С. 103-112.

Бушок Г. Ф. Методика преподавания общей физики в высшей школе : учебное пособие / Г. Ф. Бушок, Е. Ф. Венгер ; Национальная академия наук Украины, Институт физики полупроводников, Министерство образования и науки Украины, Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского. – К. : [б. и.], 2000. – 415 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 488 с.

Ильин В. А. Новый вид обучения в вузе и школе – мультимедийные лекции (на примере спецкурса «Нобелевские премии по физике») / В. А. Ильин, В. В. Кудрявцев // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Вип. 12. – С. 43-46.

Мосейко Ю. В. Лекція як активний метод навчання в умовах фахової підготовки майбутніх інженерів-металургів / Ю. В. Мосейко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. Г. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2010. – Вип. 8. – С. 315-321.

Шут М. І. Інтерактивні заняття як основа інноваційних технологій навчання у вищих навчальних закладах / М. І. Шут, Б. А. Сусь // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск VI : в 3-х томах. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2006. – Т. 2 : Теорія та методика навчання фізики. – С. 4-9.

Published
2014-02-03
How to Cite
Єчкало, Ю. (2014). Multimedia lectures in the learning process in modern high school. Theory and Methods of E-Learning, 2(1), 261-266. https://doi.org/10.55056/e-learn.v2i1.284
Section
Theory and practice of electronic, distance and mobile learning