Cloud learning technology: an attempt to define

  • Оксана Миколаївна Маркова Department of computer systems and networks, SIHE «Kryvyi Rih National University», 11, XXII Partz’yizdu str., Kryvyi Rih, 50027, Ukraine
Keywords: cloud technology, cloud learning technology

Abstract

Objectives of the study: to give a definition of cloud learning technology as a computer-oriented component of educational technology.

Research objectives: 1) to form definition of cloud learning technology; 2) to clarify the relations of cloud learning technology, educational technologies, ICT, cloud technologies and ICT of learning.

Object of study: cloud technology in education.

Research subject: cloud learning technology.

Methods: source analysis, definition synthesis.

Research results: a definition of cloud learning technology was given; the relations of cloud learning technology, educational technologies, ICT, cloud technologies and ICT of learning was given.

Conclusions and recommendations:

1) the content of cloud learning technology is the intersection of sets of concepts related to cloud technology and ICT-based learning;

2) further development of research involves determining the historical and pedagogical conditions of emerging and development of cloud learning technology.

References

1. Information and Communications Technology in UK Schools: An independent inquiry [Electronic resource] / Dennis Stevenson, The Independent ICT in Schools Commission. – London, March 1997. – 44 p. – Access mode : http://rubble.heppell.net/stevenson/ICT.pdf.
2. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.
3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 223 с.
4. Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах / М. І. Жалдак // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С. 8-15.
5. Копил О. А. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування самоосвітньої компетентності в сфері професійної освіти [Електронний ресурс] / Копил О. А. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 96. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_96/Kopyl.pdf.
6. Туравініна О. М. Хмарні технології навчання студентів / О. М. Туравініна // Новітні комп’ютерні технології. – К. : Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – 2012. – Том Х. – С. 119-121.
Published
2014-12-25
Section
Cloud technologies for informatics learning