Using social networks to organize students’ independent work

  • Євгенія Сергіївна Маркова Berdyansk State Pedagogical University, 4, Shmidta str., Berdyansk, 71118, Ukraine
Keywords: social network, independent work, teacher education, community

Abstract

The aim of this study is to determine the characteristics of using social networks to organize independent work. Objectives of the study is to determine the role of social networks in educational work, highlight the main features of social networks in the organization of independent work. The object of research is independent work of students of specialty «Elementary education». The subject of research is the use of social networks to organize and support the independent work.

Social networks are considered to work as a tool for integration of different educational tools and services, as well as a tool to ensure effective communication training. It is noted that the use of social media extends the capabilities of independent work of students and faculty consulting work, creates conditions for the implementation of blended learning. The experience of independent work of students of specialty 6.010102 «Primary education» on the subject «Modern learning information technologies».

References

1. Єчкало Ю. В. Використання соціальних мереж у навчанні фізики / Ю. В. Єчкало // Теорія та методика навчання математики, фізики інформатики. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ. – 2013. – Том XI. – № 2. – С. 70-75.
2. Качан В. М. Перспективи використання соціальних мереж в освіті / В. М. Качан, В. Г. Гриценко // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 31-32.
3. Семеріков С. О. Комбіноване навчання: проблеми і перспективи застосування в удосконаленні навчально-виховного процесу й самостійної роботи студентів / Семеріков С. О., Стрюк А. М. // Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / кол. авторів ; за ред. проф. О. А. Коновала. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського, 2012. – С. 135-163.
4. Ткачук В. В. Хмарні обчислення як основа мобільного навчання / В. В. Ткачук // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 54.
5. Флегантов Л. О. Інформатико-технологічні компетенції викладачів з використання web-технологій у навчальній роботі / Флегантов Л. О. // Вища освіта України. – 2011. – № 3 (додаток 1). Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – В 2-х томах. – Т. 2. – С. 515-522.
Published
2014-12-25
Section
Cloud technologies of open education