Domestic experience designing cloud-based learning environment for educational institutions

  • Тетяна Анатоліївна Вакалюк Department of Applied Mathematics and Computer Science, Zhytomyr Ivan Franko State University, 40, Velyka Berdychivska Str., Zhytomyr, Ukraine, 10008
Keywords: cloud technology, learning environment, cloud-based learning environment

Abstract

The aim of this study is analysis of theoretical approaches to designing cloud-based learning environment (CBLE) for local educational institutions. Objectives of the study is to analyze research scientists, studying the experience of designing CBLE existing approaches to the construction of CBLE. The object of research is the process of designing educational environment of educational institutions. The subject of research is the use of cloud technology as the foundation of the learning environment of educational institutions.

The paper highlighted the main theoretical approaches to designing cloud-based learning environment for educational institutions. Analyzed a number of scientific papers, studied experience of designing CBLE. Determined that the creation of CBLE for universities is a matter of urgent and requires further consideration.

References

1. Биков В. Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти / В. Ю. Биков // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2012. – № 29. – С. 32-40.
2. Кислова М. А. Розвиток мобільного навчального середовища як проблема теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс] / Кислова Марія Алімівна, Семеріков Сергій Олексійович, Словак Катерина Іванівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 42, № 4. – С. 1-19. – Режим доступу : http://goo.gl/Ro5Nkh.
3. Литвинова С. Г. Поняття й основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи [Електронний ресурс] / С. Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 40, № 2. – С. 26-41. – Режим доступу : https://goo.gl/q4XU2H.
4. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс] / Президент України ; Указ, Стратегія від 25.06.2013 № 344/2013. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
5. Стрюк А. М. Система хмаро орієнтованих засобів навчання у підготовці фахівців з інформаційних технологій / Стрюк А. М. // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2014) : Черкаси, 24-26 квітня 2014 р. – у 2-х томах. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 87-88.
6. Стрюк А. М. Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ [Електронний ресурс] / А. М. Стрюк, М. В. Рассовицька // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 42, № 4. – С. 150-158. – Режим доступу : https://goo.gl/Dj6SJY.
7. Шишкіна М. П. Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електронний ресурс] / М. П. Шишкіна, М. В. Попель // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Том 37, № 5. – С. 66-80. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903/676.
Published
2014-12-25
Section
Cloud-based learning environment